Parkering og kørsel

Fællesvejene på Mariehøj og Edvard Munchs vej blev i 1984-85 udlagt som opholds- og legeområde i henhold til Færdselslovens §40.
Følgende regler er gældende for færdsel på fællesvejene på Mariehøj og Edvard Munchs Vej. NB: Se mere i den vedhæftede fil.

  1. Det er tilladt at opholde sig og lege på vejen i hele dens bredde.
  2. Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (15 km/t)
  3. De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående. Hvor kørendes færdselsretning skærer gåendes, skal de kørende holde tilbage for de gående.
  4. Når der på vejen opholder sig eller leger personer, der kan komme i farlig nærhed af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsættes, forinden føreren har sikret sig, at disse personer er opmærksomme på køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.
  5. Parkering i opholds- og legeområder må ikke ske udenfor de særligt afmærkede pladser. Dette gælder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede motorcykler.
  6. Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra et opholds- og legeområde

  Notat om parkering på fællesvejene: