Parkering

Parkering på vore veje

Parkering på vore veje har været behandlet på flere generalforsamlinger. Bestyrelsen har efterfølgende behandlet emnet. Primært med følgende muligheder:

  1. Oprettelse af et antal ekstra pladser, ca 10.
  2. Anmode Helsingør Kommune om anlæggelse af parkering på matrikel 81ny (busstoppestedet ved indkørslen til Mariehøj)

I december 2022 fremsendte Helsingør Kommune vedhæftede e-mail på baggrund af en klage fra en beboer i bebyggelsen.

I e-mailen anføres: ”Beboeren forklarer, at der tit parkeres uden for afmærkningen i opholds- og legeområdet. Dette vanskeliggør – og nogle tilfælde umuliggør beboerens kørsel til og fra sin ejendom. Beboeren oplyser, at sagen har været forelagt foreningens generalforsamling, men at problemet desværre ikke blev løst ad den vej.”  

I december 2022 tog bestyrelsen kontakt til Kommunes Center for By, Land og Vand (BLV).

Der er afholdt et første møde med BLV den 14. februar 2023.
Det aftaltes, at situationen fremlægges ved vor kommende generalforsamling. BLV afventer resultat heraf.

NB: Parkering må kun finde sted på de afmærkede pladser (stenbelægning i græsset) og parcellernes egne 2 pladser.