Arkivet

ARKIVET hvor gamle info og referater gemmes.

LÆS HVERT KVARTAL: Vi vil bede alle husejere om at kikke ind på hjemmesiden én gang hvert kvartal; hvis I reelt ønsker at holde Jer orienteret. Det er her at info kan læses fremover (Vi fik alle en papir-meddelelse herom i juli måned 2016).

September 2017:   http://mariehoj3000.dk/wp-content/uploads/2016/07/Vedligeholdelsesplanen-MARIEHØJ.pdf

I august måned kom et par friske herrer fra EMvej og fjernede en stor del siv og åkander i søen. De fik hjælp af George til at fjerne sivaffald m.v. Et stort tak fra os alle, skal I alle 3 have for Jeres enorme arbejde. Til næste år vil vi igen behandle søen, og derefter vil søen kun vedligeholdes hvert 3-4 år. I de sidste par år er der sket en kraftig udvikling af væksten af åkander og siv. Årsagen er bl.a. den enkle at vi beboere, hælder alt for store mængder fosfor ud i søen. Det er sådan, at mel / brød indeholder en hel del fosfor og jo mere brød vi smider ud til ænder m.v. jo mere fosfor beriger vi plantevæksten med. Det er værd at tænke over når vi står og vil fodre ænder- det forurener søen! (Fosfor indgår som en betydelig del af kunstgødning!) Nå, må vi nu ikke fodre ænder, måger, blishøns m.v. mere? Jo naturligvis, det kan ingen forbyde, men vi burde måske lige tænke over det her?

Her er sidste referat fra bestyrelsesmøder:

Referat møde 08-01-19

Referat af bestyr-møde 03-10-18

Referat bestyrelsesmøde 06.06.18[1423]

Referat af bestyrelsesmøde 16. 12. 2017

Referat bestyrelsesmøde 7nov2017