Velkommen til Mariehøj GRUNDEJERFORENING

Her er lidt info om os:

Vores bebyggelse består af 90 rækkehuse fordelt på 3 veje på Mariehøj og 1 på Edvard Munchs Vej.

Byggeriet af Mariehøj stod færdigt i 1976, hvor der var bygget et fællespark- anlæg med en lille sø. Hvert rækkehus blev opført med et redskabsskur, 2 bil-holdepladser, en lille forhave og en lille baghave. Nogle husejere har bygget udestuer på bagsiden af huset, nogle har opsat et lille tag foran og andre har opsat solanlæg skjult oppe på taget. Sådanne tiltag skal dog for-inden godkendes af bestyrelsen.

Herudover har vi et stort rekreativt fællesareal rundt om  bebyggelsen, med en dejlig sø, fodboldbane, vandrestier m.m. Vores store park areal bliver hele året plejet og passet af vore have-folk, sådan at det kan fremstå som et smukt og dejligt grønt område. Vores havefolk er også flinke til at rydde sne om vinteren, når det er påkrævet.

I vores lille sø lever der ænder, blishøns, grønbenet rørhøne, rørsangere, nattergal m.fl., og  vi får besøg af hejren indimellem. Vi er nødt til at afvise al trafik indenfor hegnet, især af hensyn til børnenes sikkerhed, men også fordi vi ikke vil se uvedkommende forstyrre dyrelivet og beplantningen.