Skellinje – syd

Matrikelgrænse

Grundet uvished om vore sydlige skellinjer og ansvar for vedligholdelse af arealer og fældning af træer blev en landinspektør fra skel.dk kontaktet for fastsættelse af gældende linjer. Resultatet heraf blev at foreningen har ansvar for en del flere høje træer end tidligere formodet. Dette vil muligvis føre til øgede udgifter for foreningen.

Kortet er vedlagt herunder.

Det generelle matrikelkort findes på kommunes GISsystem.

Uddrag af matrikelkortet – Mariehøj 2023-02-23.