Kalender


7. Februar Bestyrelsesmøde
11. MartsBestyrelsesmøde
20. MartsFrist for indlevering af forslag til Generalforsamlingen
27. MartsUdsendelse af indkladelse til Generalforsamling
10. AprilGeneralforsamling