Om Mariehøj

Mariehøj bebyggelsen består af 90 rækkehuse, fordelt med på Mariehøj 1-72 og Edvard Munchs Vej 1 -18, samt det omkringliggende fællesareal.

Byggeriet af Mariehøj stod færdigt i 1976, hvor der var bygget et fællespark-anlæg med en lille sø. Hvert rækkehus blev opført med et redskabsskur, 2 bil-holdepladser, en forhave og en baghave. Nogle husejere har siden bygget udestuer på bagsiden af huset, nogle har opsat et lille tag foran og andre har opsat solanlæg skjult oppe på taget. Sådanne tiltag skal dog forinden godkendes af bestyrelsen.

Vi råder over et rekreativt fællesareal rundt om bebyggelsen med en dejlig sø, fodboldbane, gangstier m.m. Vores store fællesareal bliver plejet og passet af vore havefolk, så det kan fremstå som et smukt og dejligt grønt område. Vores havefolk er også flinke til at rydde sne om vinteren, når det er påkrævet.

I vores lille sø lever der ænder, blishøns, grønbenet rørhøne, rørsangere, nattergal m.fl., og  vi får besøg af fiskehejren indimellem. Ophold indenfor hegnet afvises, især af hensyn til børnenes sikkerhed, men også fordi vi ikke vil se uvedkommende forstyrre dyrelivet og beplantningen.

Mariehøj i sne 2023-03-07