Vores bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning:

Formand: Kim Larsen

Næstformand: Leif Madsen

Kasserer:   Stefan Holdt

Sekretær:   Karin Thuesen Jensen

Menig medlem:  John Yde Jensen


Bestyrelsen kan kontaktes via mail: bestyrelsen@mariehoj3000.dk