Nyt fra bestyrelsen

Opdateringer på denne side sker fremover således at: de sidste nyheder vil stå øverst på siden med udgivelsesdato. Nyt fra bestyrelsen vil almindeligvis stå her ca. 2-3 måneder, herefter vil de blive overført til den side som hedder “Arkivet”. Og ældre slettes automatisk! Du kan selv downloade og gemme info/referater hvis du vil.

September 2021

I er velkommen til at skrive til os på: bestyrelsen@mariehoj3000.dk

VIGTIGT: Det er stadig ulovligt at parkere på alle vore vendepladser!

Ændringer vedr. refusion af vejdage. Man kan ikke bare lige få refusion for vejdage, der er nogle forudsætninger som skal være opfyldt: På bestyrelsesmødet d.12.12.2018 blev bestyrelsen enige i at få bedre styr på vejdagene , som i de senere år har ændret sig i en anden retning end tilsigtet, og som har været kritiseret fra flere af vore beboere. Tryk på nedenstående link:   Vejdage på Mariehøjs fællesarealer

Læs referat fra seneste bestyrelsesmøder m.v. her ( tidligere referater kan ses under “arkivet”.